Information om Svenska kyrkans avtalsrörelse kommer snart

Nyhet Publicerad

I fredags den 20 mars 2020 fattade industrins parter beslutet att skjuta upp avtalsrörelsen till i höst. De gällande avtalen förlängs (prolongeras) till och med den 31 oktober 2020. Avtalsförhandlingarna skjuts också på framtiden och kommer att återupptas den 1 oktober 2020. LO och Svenskt Näringsliv har i en gemensam presskonferens uppmanat övriga avtalsparter att göra detsamma. Läs gärna mer på Medlingsinstitutets webb. 

Lönerna i Svenska kyrkans avtal följer industriavtalens så kallade ”märke”, löneökningsutrymmet för hela den svenska arbetsmarknaden. Vi avslutar därför normalt vår avtalsrörelse efter att industrins parter har tecknat sina avtal. 

Imorgon, den 24 mars 2020 på eftermiddagen, träffas Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna på Svenska kyrkans avtalsområde i en videokonferens. Då kommer vi att föra ett första samtal om hur vi hanterar kollektivavtalsförhandlingarna på Svenska kyrkans område med hänsyn till rådande läge. 

Så snart vi vet mer om framtiden för avtalsförhandlingarna kommer vi att gå ut med mer information och instruktioner till dig som arbetsgivare.