Info om Avtal 23 och nya omställnings- och kompetensavtalet på höstens sista HR-forum

Nyhet Publicerad

9 december kl. 13.00-14.30

Välkommen till årets sista digitala HR-forum, som infaller 9 december.

Arbetsrättsjurist P G Forsberg delar information inför Avtal 23 och Evelyn Hejlesen, administrativ chef,  tar upp vad du som arbetar med HR-frågor särskilt ska tänka på utifrån nya omställnings- och kompetensavtalet.

Anmäl dig här senast 7 december för att vara säker på att få  Zoomlänk i tid!