HR-forum 28/4:  Årets avtalsrörelse samt AV:s rapport om kränkande särbehandling

Nyhet Publicerad

Sten Lycke, biträdande förhandlingschef redogör för avtalsförhandlingarna 2023 och berättar kortfattat om de nyheter som parterna enats om.

Därefter berättar arbetsmiljöspecialist Sara Strandberg om Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport i trossamfund avseende kränkande särbehandling och lyfter vad som blir viktigt att arbeta med.

Anmäl dig här!