Höjt inkomsttak för sjukpenning från 1 januari 2022

Nyhet Publicerad

Inkomsttaket för sjukpenningen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp den 1 januari 2022. Inkomsttaket innebär att lön och andra ersättningar som överstiger ett visst belopp inte ligger till grund för beräkningen av bland annat sjukpenning från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.  

Höjningen av inkomsttaket motsvarar en månadslön på 40 250 kr (48 300 kr x 10/12). Höjningen omfattar även rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.  

Det innebär att det blir en följdändring i AB § 28 mom. 7 och mom. 12 vid sjuklön till en arbetstagare vars kontanta lön överstiger 83,33 % av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Motsvarande följdändring görs i AB § 30 mom. 1 vad avser ersättningar vid civil- och värnplikt.  

Tidigare gräns var 66,7 % av prisbasbeloppet.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera