Hög tid att teckna nya lokala kollektivavtal med Sveriges Lärare

Nyhet Publicerad

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gick förra året samman till Sveriges Lärare. Nya lokala kollektivavtal behöver tecknas senast den 31 oktober 2023.

Sveriges Lärare övertar Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds roller som parter i kollektivavtalet från och med den 1 januari 2023. För dig som arbetsgivare innebär det att nya lokala kollektivavtal behöver tecknas med Sveriges Lärare, om ni idag har avtal där Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund är lokal part.

Från och med den 1 januari till och med att ett nytt avtal tecknats ersätter Sveriges Lärare per automatik Lärarförbundet och/eller Lärarnas Riksförbund som lokal part i befintliga avtal. Nytt avtal med Sveriges Lärare måste dock tecknas senast den 31 oktober 2023.

Kontakta den lokala fackliga företrädaren

För att teckna nytt lokalt kollektivavtal, kontakta Sveriges Lärares fackliga företrädare på er arbetsplats. Sveriges Lärare ska ha meddelat vem denne är senast den 30 juni i år. Om ni inte har fått något sådant meddelande, hör av er till Sveriges Lärare centralt.

Inga lokala kollektivavtal för skolledare

Observera att skolledare numera organiseras av Sveriges Skolledare, som inte är part i några kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inga lokala kollektivavtal ska därför tecknas med dem.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera