Har fackliga parter rätt till insyn vid tillsättning av chef?

Nyhet Publicerad

Vad svarar Skao:s chefsjurist Robert Svec?