Hantera löneprocessen på samma sätt som förra året

Nyhet Publicerad

Löneprocessen för 2022 ska slutföras med retroaktiva löneökningar från den 1 april. Hanteringen är densamma som förra året för såväl medlemmar i Kommunal som övriga arbetstagare.

Som en del av överenskommelsen som avslutade vårens arbetskonflikt, förlängdes Svenska kyrkans avtal 20. Det innebär att löneprocessen för 2022 kan slutföras som vanligt. Löneökningarna ska vara retroaktiva från och med den 1 april 2022.

För Kommunal beräknas löneökningsutrymmet med lägst 509 kr per tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön och för övriga arbetstagarorganisationer med lägst 1,9 % för tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön. Beloppen gäller heltidsanställningar och anpassas proportionerligt för deltidsanställda.

I överenskommelsen ingår också att begreppet avtalsområde införs i Kommunals löneavtal. I praktiken innebär detta dock inga förändringar i hur löneprocessen ska hanteras. Kommunal kan som tidigare förhandla för sina medlemmar, men inte för medlemmar i andra arbetstagarorganisationer eller oorganiserade medarbetare. Kommunals garanterade utfall i lönerevisionen är lägst 509 kr (enligt ovan) multiplicerat med det antal arbetstagare som är medlemmar i Kommunal.

Kommunal har inte rätt att få del av vilka arbetstagare som är medlemmar i andra organisationer eller vilka arbetstagare som är oorganiserade. Inte heller har Kommunal något inflytande över hur lönesättningen för dessa arbetstagare ska gå till.

En försenad löneprocess behöver alltid hanteras skyndsamt, men ska också genomföras på ett korrekt sätt. Förutsättningarna för detta kan se olika ut beroende på arbetsplatsens storlek, om tider ska bokas med arbetstagarorganisationerna med mera. Det är därför bra att hålla medarbetarna uppdaterade om hur processen fortgår, så att det inte behöver uppstå onödiga konflikter på grund av felaktiga förväntningar.

Du kan läsa mer om löneprocessen på arbetsgivarorganisationens webbplats och i webbhandboken Vera.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera