Håll dig informerad under avtalsrörelsen

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har den 27 januari träffat arbetstagarorganisationerna för att planera vårens avtalsförhandlingar.

Nu har också lagrådsremisserna för den så kallade LAS-överenskommelsen publicerats, vilket underlättar arbetet med att anpassa Svenska kyrkans omställningsavtal och allmänna bestämmelser till de nya förutsättningarna. De nya lagarna planeras träda i kraft den 30 juni och börja gälla den 1 oktober.  

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan är det viktigt att du under pågående avtalsförhandlingar följer den information som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation skickar ut. I varje församling/pastorat bör kyrkorådsordförande och kyrkoherde hålla sig uppdaterad.  

Aktuell information publiceras alltid som webbnyhet på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats. Dessa nyheter skickas också ut med e-postnyhetsbrevet Observera.   

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera