Grundkurs i Skollagen för styrelseledamöter hos fristående huvudmän

Nyhet Publicerad

Driver ert pastorat/er församling skola? Om ja, så kan denna webbaserade utbildning i regi av Idéburen välfärd, kanske intressera?

Läs mer om utbildningen på iv.nu. 

Om Idéburen välfärd

IV är nationell branschorganisation för idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt idéburna företag och organisationer inom vård och omsorg. Organisationens medlemmar består av ekonomiska och ideella föreningar, både föräldra- och personalkooperativ, stiftelser, Svenska kyrkans församlingar, övriga trossamfund och ekumeniska organisationer samt aktiebolag. Medlemmar som bedriver verksamhet i aktiebolagsform prövas vid ansökan om medlemskap.