Frivillig medling föreslagen i förhandlingarna om Svenska kyrkans nya omställningsavtal

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag föreslagit arbetstagarorganisationerna att ta hjälp av medlare för att komma framåt i förhandlingarna om nya omställningsregler.

- Vi har tyvärr inte kommit framåt i samtalen om nya omställningsregler för Svenska kyrkan och nu börjar tiden rinna ut. Därför har vi föreslagit arbetstagarorganisationerna att vi ska ta hjälp av medlare för att hitta konstruktiva lösningar, säger Sten Lycke, biträdande förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Under 2022 kommer lagändringar inom arbetsrätten att förändra förutsättningarna för omställning på svensk arbetsmarknad. Därför är det inte möjligt att fortsätta med tidigare omställningsregler, eftersom Kyrkans trygghetsråd då inte skulle nå upp till kraven för att registreras som omställningsorganisation hos Kammarkollegiet.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation vill teckna ett nytt heltäckande omställningsavtal som värnar arbetstagarnas trygghet och samtidigt möter arbetsgivarnas behov av flexibilitet och utvecklingsmöjligheter. Det förslag som arbetsgivarorganisationen har presenterat i förhandlingarna skulle ge medarbetarna bättre villkor till en lägre kostnad för arbetsgivarna jämfört med övriga arbetsmarknaden.

- En förhandling bygger på ett givande och tagande. Vi har försökt att balansera diskussionerna men hittills har det inte varit möjligt att ta det helhetsgrepp som krävs för att hitta en fungerande lösning, säger Sten Lycke.

Diskussioner om ett nytt omställningsavtal för Svenska kyrkan har pågått sedan december 2020, då parterna kom överens om att tillsätta en arbetsgrupp som skulle ta fram ett förslag senast december 2021 och att avtalen annars kunde sägas upp ett år i förtid senast den 31 december 2021.  Eftersom samtalen inte hade lett till något resultat sade därför Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation upp avtalen i slutet av december 2021, i enlighet med den överenskommelsen. Förhandlingar har pågått sedan slutet av januari. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har torsdagen den 17 mars föreslagit arbetstagarorganisationerna att ta hjälp av frivillig medling för att komma vidare i diskussionerna.

Uppdaterad information om avtalsförhandlingarna publiceras löpande på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats och i e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera