Från 1/9-2023: CIKO administrerar Kyrkans trygghetsråds ärenden

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredag 1 september 2023 tar omställningsorganisationen CIKO över all administration av samtliga ärenden som rör Kyrkans trygghetsråd. All information finns kvar på adressen www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad september månad ut. Från 1 oktober återfinns allting på ciko.se.

Omställningsorganisationen CIKO hanterar sedan 2018 omställningsärenden för Fremia och LO. Förutom på huvudkontoret i Stockholm finns kontor med rådgivare ute i landet, i Malmö, Göteborg, Örebro, Karlstad och Östersund.

– Inom en snar framtid kommer antalet ärenden som rör omställning inom Svenska kyrkan att öka. Det säger Birgitta Ödmark, vd för Skao.  CIKO har goda möjligheter att matcha det växande behovet av rådgivning och stöd till såväl arbetsgivare som anställda. Från Skao:s sida känner vi oss mycket trygga med denna förändring.

–CIKO är glada över förtroendet från Kyrkans Trygghetsråd. Arbetet med omställning och dess administration fyller en mycket viktig funktion som gynnar både individer och svensk arbetsmarknad, säger Hanna Becker, vd för CIKO.

Övriga partsgemensamt sammansatta förhållanden inom Kyrkans trygghetsråd kvarstår, exempelvis gällande styrelsearbete, avtalsförhandlingar med mera.

Kontakt med CIKO

Telefonnumret till CIKO blir 010-288 95 00, knappval 2.
Vill du skicka en e-post? Skicka den till kontakt.ktr@ciko.se