Fortsatt samverkan mellan TCYK och AF

Nyhet Publicerad

För fjärde året i rad får TCYK medel från arbetsförmedlingen för att bland annat underlätta nyanländas möjligheter att hitta vägar in i utemiljöyrket.

 

Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommittés (TCYK:s) mål är att formulera relevanta kunskapskrav och på så sätt säkerställa att utemiljöns olika yrkesarbetares kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav.
Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

För fjärde året i rad visar arbetsförmedlingen att den tror på TCYK:s arbete och har beviljat främjandemedel. Det innebär bland annat att TCYK kan säkerställa att den digitala plattformen TCYK Lär tar ytterligare ett steg framåt och att arbetet med ett språkverktyg för yrkesspråket inom utemiljösektorn kan starta.

 

 

Christer Pettersson ärarbetsgivarorganisationens representant i TCYK:s styrelse: 

Christer Pettersson
Foto: Börje Svensson

-Genom vårt engagemang bidrar vi till att församlingar och pastorat får kvalificerad personal till arbetet med landets kyrkogårdar och begravningsplatser, förklarar han. Ett uppdrag som Svenska kyrkan har ansvar för gentemot staten.