Förhandlingar om centralt kollektivavtal angående korttidsarbete pågår

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation förhandlar just nu med arbetstagarorganisationerna om ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete för Svenska kyrkan. Parterna är angelägna om att komma överens så snart som möjligt. Nästa förhandling sker idag, torsdagen den 16 april.

När ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete har tecknats, kan de arbetsgivare som så önskar teckna ett lokalt kollektivavtal och därefter ansöka om statligt stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Det är alltid Tillväxtverket som beslutar om sådant stöd kan utgå.  

Det är idag inte helt klarlagt hur Tillväxtverket kommer att tillämpa reglerna om statligt stöd för korttidsarbete såvitt avser trossamfund. Enligt uppgift förväntas inom kort närmare besked om detta från Tillväxtverket. Det är alltså möjligt att även församlingsverksamheten kan komma att omfattas av stödet.  

Konferensverksamhet av den typen som stiftsgårdarna bedriver och näringsverksamhet bör dock kunna få sin ansökan godkänd om kraven på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter med anledning av exempelvis coronakrisen är uppfyllda.  

Tillväxtverket uppdaterar regelbundet sin sida med frågor och svar om korttidsarbete. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bevakar förutsättningarna för arbetsgivare inom Svenska kyrkan att ansöka om stöd och informerar fortlöpande i frågan.  

Så snart centralt kollektivavtal om korttidsarbete formellt har tecknats återkommer vi med ytterligare besked.