Förberedelser inför avtalsrörelsen 2023 pågår

Nyhet Publicerad

Under hösten har avtalsfrågor diskuterats i referensgrupper och samrådskonferens. Yrkanden kommer att växlas med arbetstagarorganisationerna i mitten av januari 2023.

 

Till våren är det dags för avtalsrörelse igen, då Svenska kyrkans avtal ska omförhandlas: löneavtal, allmänna bestämmelser, särskilda bestämmelser och protokollsanteckningar.

Under hösten har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations referensgrupper diskuterat vilka förändringar av Svenska kyrkans avtal som är önskvärda och vilka frågor som är mest prioriterade. Kyrkoherdar, HR-ansvariga och stiftsdirektorer har träffat arbetsgivarorganisationens förhandlare vid flera tillfällen och förtroendevalda har diskuterat behoven vid samrådskonferenserna i juni och i november 2022.

Med utgångspunkt i de önskemål som kommit fram och de strategiska riktlinjer som styrelsen har pekat ut, arbetar nu Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förhandlare med att färdigställa förberedelserna inför avtalsrörelsen 2023. Den nya styrelsen som valdes vid fullmäktige den 15 november har redan fått en genomgång av läget och kommer att fatta slutgiltiga beslut om inriktningen efter årsskiftet.  

Yrkanden växlas med arbetstagarorganisationerna i mitten av januari och i samband med det kommer vi att berätta mer om vilka frågor som blir prioriterade i denna avtalsrörelse.  

En orolig omvärld

Avtalsrörelsen 2023 genomförs med en osäker omvärld som fond. Konjunkturinstitutet konstaterade i årets lönebildningsrapport att löneavtalen kommer att förhandlas i en mycket utmanande ekonomisk miljö: reallönerna minskar för första gången på mycket länge och den höga inflationen tillsammans med de höjda räntorna väntas utlösa en lågkonjunktur. Från arbetstagarsidan hörs krav på kompensation för inflationen, men det riskerar att utlösa en pris- och lönespiral som blir svår att få bukt med.

Svenska kyrkan följer, liksom de flesta branscher, det löneökningsutrymme som sätts av den exportberoende industrin, det så kallade ”märket”. Inför förhandlingarna har LO har gått ut med krav på 4,4 % och kostnadsdrivande låglönesatsningar, den högsta nivån sedan Industriavtalet kom till. Arbetsgivarna inom industrin har inte svarat med någon siffra, men har kommenterat kraven med att de hotar industrins konkurrenskraft i en situation där kostnadsökningar och risk för elbrist redan nu sätter företagen under stor press. De pekar också på att ökningstakten för arbetskraftskostnaderna inom industrin har varit högre i Sverige än i flera viktiga konkurrentländer under en längre period. 

Svenska kyrkans löneutrymme slutförhandlas efter att märket är klart, tidigast i slutet av mars eller början av april. Vid behov förlängs Svenska kyrkans avtal efter den 31 mars 2023 med en veckas ömsesidig uppsägningstid, så att Svenska kyrkans förhandlingar kan slutföras på ett bra sätt.

Håll dig uppdaterad om avtalsrörelsen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation går löpande ut med uppdateringar om avtalsrörelsen och andra aktuella frågor. Observera att nyheterna går i samma kanaler som tidigare: prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare eller läs nyheterna här på webbplatsen.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har inte tillgång till Kornet, Yammer eller någon av de andra kanalerna inom Svenska kyrkans Office 365. Det är dock möjligt att lägga in länkar till webbhandboken Vera och till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats bland verktygen på Min sida i Kornet.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera