Foldern Begrepp i begravningsverksamheten har uppdaterats

Nyhet Publicerad

Begreppssamlingen fungerar som ett uppslagsverk över förekommande begrepp inom begravningsverksamheten i Sverige.

Den är tänkt att vara till nytta för allmänheten, begravningsbyråer, begravningshuvudmän, journalister, kommuner, kuratorer, polisen, regioner etc. Begreppssamlingen är framtagen för att främja ett konsekvent begreppsbruk och på så vis undgå missförstånd mellan olika aktörer involverade i begravningsverksamheten. Stor vikt har därför lagts på att språket ska vara enkelt och lätt att förstå.

Den har tagits frami samverkan mellan bland annat SLU, SBF, Skao, SKKF, Stockholms kyrkogårdsförvaltning samt tankesmedjan Movium. 

Länk till Begrepp i begravningsverksamheten. Länken går tillMovium.