Flexibilitet och trygghet vid omställning i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal förhandlas just nu för att ge arbetsgivarna större flexibilitet och medarbetarna trygga och förutsägbara regler för omställning

Avtal 2022 - Omställningsavtal, Svenska kyrkans avtal

Sedan flera veckor tillbaka pågår förhandlingar om att uppdatera Svenska kyrkans omställningsavtal till de kommande förändringarna i arbetsrätten. Målet är att komma överens om ett nytt omställningsavtal som ger arbetsgivarna större flexibilitet och medarbetarna trygga och förutsägbara regler för omställning, i linje med god sed på arbetsmarknaden.

 

Bättre villkor för medarbetarna till en lägre kostnad för arbetsgivarna

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation vill att Svenska kyrkans anställda ska ha omställningsvillkor som är lika bra eller bättre än övriga arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen i Svenska kyrkan ska stärkas och den som behöver söka nytt arbete ska få såväl ekonomiskt stöd som hjälp att komma vidare i sin yrkeskarriär. Fler medarbetare än i dag ska omfattas av stödet från Kyrkans trygghetsråd och omställningsprocessen ska leda till konstruktiv utveckling för verksamheten och för medarbetarna.

Idag innebär en omställningsprocess stora kostnader för den enskilde arbetsgivaren. Kostnaderna kan också variera kraftigt beroende på vilka medarbetare som till slut kommer att beröras av den planerade omställningen.  Vi vill att en del av kostnaderna ska delas solidariskt mellan arbetsgivarna i en gemensam försäkringslösning, så att kostnaderna blir rimliga och förutsägbara.

Det kan också ta mycket lång tid från att alla beslut är fattade till att omställningen är helt genomförd. Det är inte bra varken för arbetsgivaren eller för medarbetarna. Det nya omställningsavtalet behöver därför ge bättre förutsättningar för den nya organisationen att komma på plats, samtidigt som berörda medarbetare får möjlighet att komma vidare i sitt yrkesliv. Genom att den som behöver söka nytt arbete får såväl ekonomiskt stöd som professionell hjälp av experter via Kyrkans trygghetsråd, kan arbetsgivaren ta sitt ansvar för alla medarbetare i omställningsprocessen utan att tappa tid och kraft i arbetet med den nya framtidsorganisationen.

Svenskt Näringsliv och SKR tecknade redan förra året nya omställningsavtal, men förutsättningarna för Svenska kyrkan ser annorlunda ut. Arbetsplatserna är mindre samtidigt som verksamheten behöver specialistkompetens lokalt. Därför kan vi ge bättre villkor för medarbetarna till en lägre kostnad för arbetsgivarna än de stora omställningsavtalen på övriga arbetsmarknaden. Därför vill Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation teckna ett omställningsavtal som fungerar för Svenska kyrkans behov idag och i framtiden.

Förhandlingar om Svenska kyrkans avtal 22

Samtidigt som omställningsavtalet omförhandlas, pågår även förhandlingar om Svenska kyrkans avtal, eftersom det finns ett antal omställningsregler i de allmänna bestämmelserna och protokollsanteckningarna.

Det långsiktiga målet är att ta kontroll över kostnaderna och minska den administrativa bördan för Svenska kyrkans arbetsgivare. Därför behöver avtalen bli enklare, mer enhetliga och mer flexibla. Utöver omställningsreglerna, är det särskilt angeläget att uppdatera reglerna om arbetstid. Upplevelser av orättvisa mellan yrkesgrupper måste också motverkas.

Håll dig uppdaterad om avtalsrörelsen

Svenska kyrkans avtal upphör att gälla den 31 mars 2022 men är förlängt med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Det betyder att kollektivavtalet gäller tills vidare, men det finns inget löneutrymme att fördela för 2022. Det går dock bra att göra förberedelser och genomföra lönesamtal.

Nuvarande omställningsavtal upphör att gälla den 30 juni 2022. Pågående omställningar hanteras av Kyrkans trygghetsråd som vanligt till dess.

Som arbetsgivare behöver du hålla dig uppdaterad om utvecklingen i avtalsrörelsen. Om du inte redan prenumererar på e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare, kan du anmäla dig här. Du hittar alltid uppdaterad information om avtalsrörelsen på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera