Femtio anställda eller fler – dags att skaffa interna visselblåsarkanaler

Nyhet Publicerad

Den 17 december 2023 blir det obligatoriskt med interna rapporteringskanaler för alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda.

Den så kallade visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, trädde i kraft den 17 december 2021. Reglerna om interna rapporteringskanaler, ett särskilt formellt förfarande för att hantera och följa upp visselblåsningen, träder dock i kraft i flera steg. 

Från och med den 17 december 2023 måste alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ha interna rapporteringskanaler.

Verksamhetsutövare med färre anställda än 50 är inte skyldiga att inrätta några interna rapporteringskanaler, men där gäller lagens skydd vid rapportering på annat sätt — exempelvis till närmaste chef. 

Du kan läsa mer om visselblåsarlagen på webben och i webbhandboken Vera.

Svenska kyrkans ramavtal för visselblåsartjänst

Svenska kyrkan har upphandlat ett ramavtal för visselblåsartjänst med Atea/Lantero. Information om ramavtalet hittar du på Svenska kyrkans intranät Kornet (inloggning krävs). 

 

 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera