Exponering för covid-19 behöver inte anmälas

Nyhet Publicerad

Exponering för covid-19 på arbetsplatsen från och med den 1 april 2022 behöver inte anmälas till Arbetsmiljöverket. Konstaterad exponering ska dock dokumenteras.

Från och med den 1 april 2022 klassificeras covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Därmed behöver arbetsgivaren inte anmäla exponering för covid-19 på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket.

Vid en så kallad konstaterad exponering där det är säkerställt genom provtagning att arbetstagaren har exponerats för coronaviruset, ska arbetsgivaren fortsatt vidta åtgärder och dokumentera.

Observera att personer som inte är vaccinerade fortsatt ska följa särskilda rekommendationer. Det finns också en något högre risk för gravida att bli allvarligt sjuka, vilket är viktigt att ta hänsyn till i riskbedömningen för gravida medarbetare. Folkhälsomyndigheten har uppdaterad information om covid-19 för gravida.

Exponering senast den 31 mars

Exponering för covid-19 på arbetsplatsen som skedde senast den 31 mars 2022 faller under de tidigare reglerna och ska därför anmälas på anmalarbetsskada.se.

Anmälningsplikt och smittspårning i vård och omsorg

Covid-19 är anmälningspliktig och kommer att smittspåras i vård och omsorg.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera