Ett omställningsavtal att vara stolt över

Nyhet Publicerad

Vi har tagit fram ett nytt omställningsavtal i samförstånd med de fackliga organisationerna. Dyra kostnader för omställningsprocesser flyttas från den enskilde arbetsgivaren till Kyrkans trygghetsråd.

 

Det är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations uppdrag att verka för bästa möjliga utväxling för Svenska kyrkans arbetsgivare i förhandlingar om Svenska kyrkans kollektivavtal. Det senaste året har det handlat om ett nytt omställningsavtal och förändringar av omställningsvillkor i Svenska kyrkans avtal 20 – allmänna villkor och protokollsanteckningar.

Under resans gång har vi hela tiden förankrat vårt arbete hos Er som arbetsgivare för att vara lyhörda för era behov av förändringar. Den dagliga kontakten med verksamheten i rådgivningen ger oss en rik bild av hur kollektivavtalen fungerar i vardagen. Ledamöterna i styrelsen har också mångårig erfarenhet av arbetsgivarrollen i Svenska kyrkan från kyrkoråd och stiftsstyrelser.

Den viktigaste förankringen inför och under förhandlingarna sker i ett antal referensgrupper där vi kan lyssna in och stämma av. Nu är vi i mål för denna gång och vi tackar för alla goda inspel och feedback som vi har fått.

Styrelsen i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation vill också tacka er som arbetsgivarföreträdare för det merarbete som stridsåtgärderna orsakade. Ni har även haft en viktig roll att representera Svenska kyrkans arbetsgivare som kollektiv i samtal med medarbetare, församlingsmedlemmar och media lokalt. Vi förstår att det har varit en svår uppgift som har påverkat verksamheten lokalt.

Nu har vi nått vårt mål – ett modernt omställningsavtal som är anpassat till Svenska kyrkans behov och där vissa kostnader flyttas från den enskilde arbetsgivaren till Kyrkans trygghetsråd. I kommande avtalsförhandlingar tar vi nya steg för att utveckla förutsättningarna att bedriva Svenska kyrkans viktiga verksamhet.

För styrelsen i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jösta Claeson, ordförande
Birgitta Ödmark, vd

Information om överenskommelsen publiceras löpande och skickas ut med e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.

Som arbetsgivare är du alltid välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för rådgivning och information.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera