Enklare löneprocess i Svenska kyrkans avtal 23

Nyhet Publicerad

Skao har idag träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har den 3 maj 2023 tecknat flera centrala kollektivavtal för Svenska kyrkan med arbetstagarorganisationerna.

-  Vi tar idag ett stort steg framåt i arbetet att underlätta för arbetsgivarna att rusta Svenska kyrkan för framtiden. Ansvaret för lönesättningen blir tydligare, vi öppnar fler vägar till arbete i kyrkan och vi minskar semesterlöneskulden, säger Sten Lycke, biträdande förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkans avtal 23 gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 30 april 2025 och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 7,708 % över 25 månader. Det motsvarar industriavtalets 7,4 % på 24 månader.

Det nya avtalet innehåller ett antal förändringar och är bättre anpassat till Svenska kyrkans verksamhet:

  • Löneprocessen har kortats, arbetsgivarens ansvar för lönesättningen har stärkts och löneutvecklingen kopplas tydligare till individens bidrag till verksamhetens utveckling
  • Ferielön för ungdomar i grundskola och gymnasieskola införs
  • Antalet semesterdagar som får sparas minskas från 40 till 30
  • Bilersättningen revideras årligen och anpassas till bränslepriserna
  • För att avsluta en anställning vid uppnådd så kallad LAS-ålder (för närvarande 69 år), krävs endast underrättelse för tjänstemän, vilket innebär att befogenhetsprövning inte är nödvändig
  • Lägerbilagan har uppdaterats med enklare och tydligare regler om ersättning, kompenserande vila och bestämmelser om planering

Parterna har också tecknat ett avtal om aspirantanställning för den som vill prova på arbete i kyrkan under handledning och ett avtal om profilpraktikanställning för den obligatoriska förpraktiken för blivande diakoner, präster, församlingspedagoger och kyrkomusiker.

-  En av Svenska kyrkans stora utmaningar är att rekrytera framtidens medarbetare. Särskild ferielön och aspirantanställning ger församlingarna nya möjligheter att visa fler vilken spännande arbetsplats kyrkan kan vara. Dessutom innebär profilpraktikanställningen en tryggare förpraktik för blivande präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker, säger Sten Lycke.

Mer information om Svenska kyrkans avtal 23

Parterna kommer att genomföra ett antal gemensamma informationsträffar under maj. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

Mer information om det nya avtalet och hur det ska tillämpas publiceras också löpande på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats och i webbhandboken Vera under de kommande dagarna och veckorna.

Du kan redan nu ladda ner och läsa förhandlingsprotokollen och de nya avtalen ASPIRANT 23, PROFILPRAKTIK 23 och BIL 23. 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera