Efter påtryckningar: Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över

Nyhet Publicerad

Arbetsmiljöverket har beslutat att se över reglerna gällande krav på certifiering av pannoperatörer med pannor i kategorin 1-4, vilken träder i kraft i december 2022. Kravet på certifiering av pannoperatörer infördes i AFS 2017:3 och omfattar även krematorier i Svenska kyrkans krematorier. 

Att verket nu beslutat se över reglerna välkomnas av Christer Pettersson vid arbetsgivarorganisationen:

-Vi har tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer reagerat på Arbetsmiljöverkets regler för certifiering av pannoperatörer. I april skrev vd Birgitta Ödmark till Arbetsmiljöverket angående konsekvenser av AFS 2017:3 Trycksatta anordningar. Där påpekade hon att ovissheten kring på vilket sätt reglerna ska appliceras och vilka krav och kravnivåer som arbetsgivare och företagare omfattas av kan skada verksamheten.  Birgitta Ödmark bad även om ett möte.

Något möte hann aldrig komma till stånd innan Arbetsmiljöverket reagerade. Nu kommer verket bjuda in arbetsmarknadens parter, andra myndigheter samt de ackrediterade certifieringsorganen för att revideringen ska bli så bra som möjligt vad gäller genomförande och implementering. 

Observera följande

De generella krav som anges i AFS 2006:4 om att personalen ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att upprätthålla säker drift omfattas inte av översynen. Likaså gäller fortfarande kravet på arbetsgivare att dokumentera praktiska och teoretiska kunskaper avseende säker användning av utrustning med särskilda risker enligt samma AFS.