Ducatus fokuserar på arbetsmiljö ur olika aspekter

Nyhet Publicerad

I början av oktober landar nya Ducatus i alla medlemmars och prenumeranters brevlådor. Ett nummer som riktar strålkastarljuset mot hur arbetsgivare kan följa upp och rusta sig för att hantera de särskilda påfrestningar som arbetsplatser med kontaktyrken innebär

Ur innehållet:

  • Sammanställning av de senaste årens forskningsrapporter om kontaktyrken och stress.
  • Forskaren Ola Segnestam Larsson betonar vikten av stödjande strukturer i arbetet.     
  • Kyrkoherde Karin Sarja ger sin syn på ledarskap för att främja trivsel och meningsfullhet.
  • Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola, uppskattad sommarpratare och författare till De omätbaras renässans reflekterar över vad som händer när allt blir siffror och det inte längre finns utrymme för omdöme och eftertanke. Vid arbetsmiljökonferensen 7-8 november medverkar en av Jonna Bornemarks forskarkolleger vid Centrum för praktisk kunskap, Sofia Wiberg.
  • Arbetsgivarorganisationens nya VD Birgitta Ödmark presenteras och ger sin syn på ledarskap och arbetsgivarorganisationens uppdrag.

Andra artiklar tar bland annat upp följande:

  • hur medlemstappet slår mot ekonomin framöver, med intervju med kyrkokansliets ekonom AnnMargret Dahlström.
  • löneglidningens effekter med arbetsgivarorganisationens förhandlare/rådgivare Britt-Marie Andersson
  • hur lönehöjningar påverkar pensionsavgiften med Helén Källholm, numera senior rådgivare vid arbetsgivarorganisationen.

Ducatuspraktikan fokuserar på brandskydds- och elsäkerhetsarbete. Det sistnämnda är något som även  berörs vid ett av de valbara seminarierna vid arbetsmiljökonferensen i november.

Försäkra dig om ett eget exemplar av Ducatus som i år numinerats till Publishingpriset i kategorin medlemstidningar- prenumerera! Fyra nummer för enbart 300 kronor. arbetsgivare@svenskakyrkan.se så löser vi det.

Välkommen som prenumerant!​

Lotta Person, internredaktör