Detta innebär Kommunals varsel om stridsåtgärder

Nyhet Publicerad Ändrad

Kommunal har varslat om blockad för samtliga arbetsgivare i Svenska kyrkan och om strejk för vissa arbetsgivare och yrkesgrupper. Begravningar är skyddsarbete och omfattas inte av stridsåtgärder.

Nyheten har rättats 2022-04-12

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har den 8 april 2022 tagit emot uppsägning och varsel om stridsåtgärder från Kommunal. Det betyder att arbetstagare som är medlemmar i Kommunal kan komma att omfattas av blockad från och med den 22 april 2022 och för vissa yrkesgrupper i vissa församlingar och pastorat även av strejk från och med den 27 april 2022.

Nu förbereder Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation medling med såväl Kommunal som övriga arbetstagarorganisationer och arbetar för att hitta en konstruktiv lösning för omställning i Svenska kyrkan.

Varsel om blockad från och med den 22 april 2022

Med anledning av vissa juridiska oklarheter i Kommunals varsel, överväger Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att lämna in en så kallad fredspliktsinvändning mot varslet. Orsaken är att Kommunal anger att varslet om blockad ska omfatta ”Kommunals avtalsområde”. Kommunal har idag inte något särskilt avtalsområde och någon möjlighet att vidta stridsåtgärd föreligger inte annat än i förhållande till Kommunals egna medlemmar.

Det är därför möjligt att blockaden kommer att få en förändrad utformning, men i dagsläget kan du som arbetsgivare utgå från följande. Om ingen överenskommelse har tecknats innan dess, startar en blockad mot övertids- och mertidsarbete klockan 9:00 den 22 april 2022 som omfattar medlemmar i Kommunal. Det kan även komma att bli en blockad mot nyanställning och inhyrning av arbetskraft, men exakt hur den blockaden kommer att vara utformad vet vi inte idag.

Varsel om strejk från och med den 27 april 2022

Om parterna inte har kommit överens om ett nytt avtal innan dess, har Kommunal varslat om strejk från och med den 27 april 2022 klockan 9:00 för vissa yrkesgrupper och arbetsuppgifter hos vissa arbetsgivare:

  • De yrkesgrupper och arbetsuppgifter som omfattas av varslet om strejk är i första hand vaktmästare, lokalvårdare, krematoriearbetare, kyrkogårdsarbetare och liknande. Endast medlemmar i Kommunal omfattas av stridsåtgärderna.
  • 57 församlingar och pastorat har tagits ut i strejk. Övriga arbetsgivare berörs i dagsläget inte av strejkvarslet.

Alingsås pastorat

Aneby pastorat

Arvika pastorat

Aspelands pastorat

Berga pastorat

Bro församling

Bygdeå församling

Emmaboda pastorat

Falköpings pastorat

Falu pastorat

Filipstads församling

Fridlevstads församling

Färingsö församling

Gränna-Visingsö pastorat

Gävle församling

Göteborgs begravningssamfällighet

Halmstad församling

Haninge pastorat

Hofors församling

Hovsta pastorat

Hudiksvallsbygdens församling

Jokkmokks församling

Jämjö pastorat

Jönköpings församling

Karlstads pastorat

Knivsta pastorat

Kramfors pastorat

Kyrkhults församling

Köpings pastorat

Lekeryds församling

Linköpings domkyrkopastorat

Ljungby pastorat

Ludvika församling

Luleå domkyrkoförsamling

Malmö pastorat

Nederluleå församling

Nynäshamns församling

Nättraby-Hasslö församling

Rättviks pastorat

Sandvikens pastorat

Sköns församling

Skövde pastorat

Sollefteå pastorat

Sollentuna församling

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Säffle pastorat

Södra Ölands pastorat

Tyresö församling

Täby församling

Uppsala pastorat

Varbergs församling

Vetlanda pastorat

Vimmerby pastorat

Visby domkyrkoförsamling

Västerås pastorat

Ängelholms församling

Örnsköldsviks norra pastorat

Om din församling/pastorat har blivit varslad om strejk kommer du att bli kontaktad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för mer information och rådgivning.

Begravningar och arbetsgivarföreträdare är undantagna stridsåtgärder

Vissa personer och vissa arbetsuppgifter är enligt lag undantagna från stridsåtgärder.

Personer som är undantagna stridsåtgärder

  • Arbetstagare som företräder arbetsgivaren är undantagna från stridsåtgärder, den så kallade ”frikretsen”. Det betyder att kyrkoherden, och oftast ett par personer till med tydlig arbetsledningsfunktion och befogenheter att leda verksamheten, arbetar som vanligt även om de är med i det fackförbund som har varslat om stridsåtgärd.
  • Nedanstående stycke rättat 2022-04-12
    Det är endast medlemmar i den aktuella arbetstagarorganisationen som tas ut i stridsåtgärd. Övriga arbetstagare har rätt att vara neutrala och avstå från det arbete som omfattas av stridsåtgärd. 

Arbetsuppgifter som är undantagna stridsåtgärder

  • Arbete som är nödvändigt för att avveckla verksamhet på ett tekniskt försvarligt sätt.
  • Arbete som är nödvändigt för att förebygga fara för människor eller skada på egendom.
  • Lika med skyddsarbete anses arbete som någon är skyldig att utföra på grund av särskild föreskrift i lag. Som huvudman för begravningsverksamheten har Svenska kyrkan att i enlighet med begravningslagen skapa förutsättningar för att en gravsättning, jordbegravning eller kremering sker inom en månad efter dödsfallet. Begravningar räknas som skyddsarbete och ska utföras som planerat. Det betyder att en vaktmästare som är uttagen i stridsåtgärd och som är inplanerad att arbeta vid en begravning, ska återgå till arbetet för att genomföra begravningen. För krematoriearbetare innebär det att de flesta arbetsuppgifter måste utföras som en del av det lagstadgade arbetet.
  • En stridsåtgärd kan också anses vara samhällsfarlig, om dess verkningar skulle otillbörligt störa viktiga samhällsfunktioner eller medföra fara för människors liv eller risk för att bestående ohälsa uppstår.

Så ska arbetsgivaren agera vid ett varsel

Nedanstående stycken rättade 2022-04-12

Samtliga arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver förbereda sig för en eventuell blockad mot bland annat övertidsarbete. Se över er verksamhetsplanering från och med den 22 april 2022 och kom ihåg att ta hänsyn till de undantag från stridsåtgärder som anges ovan.

I syfte att planera arbetet, får arbetsgivaren vid konflikt fråga medarbetarna om de är medlemmar i arbetstagarorganisationen. Sådan uppgift får dock inte registreras av arbetsgivaren på grund av GDPR och arbetstagaren har rätt att inte uppge fackligt medlemskap.

Den som står utanför konflikten ska utföra sina ordinarie arbetsuppgifter men har rätt att vara neutral och inte utföra något arbete som är föremål för den aktuella stridsåtgärden.

Arbete som idag utförs av volontärer och förtroendevalda berörs inte av konflikten. De kan därför fortsätta sitt arbete som vanligt. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation avråder därför från att engagera volontärer och förtroendevalda för arbetsuppgifter som normalt utförs av de arbetstagare som är uttagna i konfliktåtgärder.

Om din församling/pastorat har blivit varslad om strejk kommer du att bli kontaktad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för mer information och rådgivning.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera