Den nya visselblåsarlagen

Nyhet Publicerad

Den 17 december 2021 börjar den så kallade visselblåsarlagen att gälla (lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Visselblåsarlagen innebär dels ett skydd i form av ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt, dels ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier för den som slår larm om missförhållanden i en verksamhet.  

Verksamhetsutövare med minst 50 anställda är också skyldiga att inrätta så kallade interna rapporteringskanaler. Kravet gäller från och med den 17 juli 2022 för verksamhetsutövare med fler än 249 anställda och från och med den 17 december 2023 för verksamhetsutövare med 50-249 anställda.

I webbhandboken Vera finns en fullständig beskrivning av den nya visselblåsarlagen. Där finns också en nyhet som ger en översiktlig beskrivning av lagen.    

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera