De flesta restriktioner tas bort den 9 februari

Nyhet Publicerad

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade igår att de flesta åtgärder mot covid-19 tas bort från och med den 9 februari. Vissa åtgärder och ersättningar i socialförsäkringen har också förlängts enligt tidigare förslag och kan sökas retroaktivt från och med den 8 december 2021.  

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade igår att de flesta åtgärder mot covid-19 tas bort från och med den 9 februari. Vissa åtgärder och ersättningar i socialförsäkringen har också förlängts enligt tidigare förslag och kan sökas retroaktivt från och med den 8 december 2021.  

För dig som arbetsgivare innebär det att:  

  • De allmänna råden till arbetsgivare och rådet till enskilda att arbeta hemma upphör, men för att motverka omfattande smittspridning har regeringen uppmanat till en successiv återgång för dem som arbetat hemma. Varje arbetsgivare avgör själv hur återgången bäst sker på den aktuella arbetsplatsen.   
  • Den som är ovaccinerad ska fortsatt vidta särskilda försiktighetsåtgärder och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Från och med den 9 februari 2022 ska den som är sjuk med symtom som kan vara covid-19 stanna hemma och undvika nära kontakt med andra, men testning och karantän behövs inte förutom i äldreomsorgen och sjukvården.    

Folkhälsomyndigheten har också hemställt om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Kravet på att anmäla smitta på arbetsplatsen som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket kvarstår dock till dess att riksdagen har fattat beslut om den lagändringen.  

Myndigheterna har i dagsläget inte kommit med några uppdateringar om gravida och andra riskgrupper. Arbetsgivaren behöver fortsatt ta hänsyn till den högre risken för allvarlig sjukdom i dessa grupper, liksom för de särskilda rekommendationerna för ovaccinerade och för äldreomsorgen och sjukvården.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera