En årscykel med pilar. Q1: överläggning, lönesamtal, förhandlingar/lönesättande samtal, avstämning, resultatsamtal. 1 april: ny lön. Q3: Budgetförhandling enligt MBL Q4: Löpande under året: Lönekartläggning, utvecklingssamtal, kommunicera lönekriterier, andra underlag

Dags att planera för löneprocessen 2022

Nyhet Publicerad

På grund av pandemin blev avtalsrörelsen 2020 ovanlig, vilket även påverkade löneprocessen i våras. Kommande löneprocess kan dock genomföras som vanligt enligt Svenska kyrkans löneavtal.  

Löneökningsutrymmet beräknas liksom tidigare på arbetstagarorganisationens lönesumma och utgörs av summan av lägst 1,9 procent av den överenskomna fasta kontanta lönen för tillsvidareanställda arbetstagare med månadslön som är medlemmar i organisationen. Löneökningsutrymmet beräknas dock i krontal för medlemmar i Kommunal (lägst 509 kr för varje tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön) och medlemmar i GS-facket (lägst 500 kr för varje tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön).  

Du hittar löneavtalen i avtalsboken Svenska kyrkans avtal 20 och i webbhandboken Vera. I Vera finns också omfattande information om lön.  

Att sätta lön handlar dock inte bara om att följa regler i lagar och avtal. Lönepolitiken är ett av arbetsgivarens viktigaste verktyg för att förbättra verksamheten. Det handlar om att attrahera och utveckla medarbetare, men också om att styra verksamheten mot de mål som har satts upp. För att lyckas med det är det viktigt att riktlinjer och lönekriterier är väl kända på arbetsplatsen och att den som genomför lönesamtal och löneförhandlingar har en god förståelse för hur strategierna ska genomföras i praktiken.  

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder flera olika utbildningar om lön, bland annat utbildningen Sätta lön.

Du kan också ta del av Löneprocessen – så gör du, en inspelning av det webbinarium som genomfördes i februari 2021.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera