Då ska du anmäla till Kyrkans trygghetsråd

Nyhet Publicerad

Arbetsgivaren ska upplysa Kyrkans trygghetsråd om kommande uppsägningar där arbetstagaren har rätt till stöd.

Arbetsgivaren har en upplysningsskyldighet att anmäla till Kyrkans trygghetsråd när en anställning avslutas på ett sådant sätt att arbetstagaren kan ha rätt till stöd. En sådan anmälan innebär inte att en ansökan lämnas in utan syftar till att Kyrkans trygghetsråd ska få information om de kommande behoven.

På det sättet kan Kyrkans trygghetsråd förbereda insatser så att det inte uppstår onödiga väntetider för arbetstagare som väljer att ansöka om stöd. Dessutom får Kyrkans trygghetsråd viktig kunskap om hur många som har rätt till stöd jämfört med antalet ansökningar.

Genom det nya avtalet om omställnings- och kompetensstöd finns numera möjlighet att ansöka om stöd från Kyrkans trygghetsråd i fler situationer än tidigare. Som arbetsgivare ska du alltid lämna in en anmälan till Kyrkans trygghetsråd när:

  • tillsvidareanställd arbetstagare sägs upp på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist genom uppsägning eller överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare
  • visstidsanställning (vikariat, särskild visstidsanställning, provanställning eller säsongsanställning) avslutas i förtid på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist genom överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare, förutsatt att anställningen avsetts ha haft en varaktighet om minst sex månader
  • visstidsanställning eller säsongsanställning löper ut och arbetstagaren har sammanlagt varit anställd minst 12 månader under de senaste 24 månaderna
  • en anställning upphör på grund av sjukdom och/eller ohälsa genom uppsägning eller överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Anmälan/upplysning till Kyrkans trygghetsråd ska arbetsgivaren göra så snart som möjligt, men senast arbetstagarens sista anställningsdag. Du gör anmälan på Kyrkans trygghetsråds webbplats.

Besked och information till säsongsanställda 

Besked om att anställningen upphör senast en månad före anställningens sista dag till säsongsanställd som varit anställd i mer än 12 månader de senaste tre åren. Besked om ej förnyad säsongsanställning senast en månad före nya säsongens första dag till säsongsanställd som varit anställd mer än 6 månader de senaste 2 åren. I samband med beskeden ska arbetsgivaren även informera om företrädesrätt. Om anställningen avbryts i förtid eller om arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt 12 månader under de senaste 24 månaderna ska arbetsgivaren också anmäla till Kyrkans trygghetsråd att anställningen avslutas/ej förnyas (upplysningsskyldighet)

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera