Boken Svenska kyrkans avtal 23 är på väg

Nyhet Publicerad

Över 900 personer har tagit del av informationsträffar om avtalen. Nu pågår arbetet med att uppdatera webbplatser och utbildningar och att utvärdera avtalsrörelsen. Boken Svenska kyrkans avtal 23 skickas ut under eller strax efter sommaren.

Årets avtalsrörelse resulterade i ett antal förändringar i Svenska kyrkans avtal. Dessutom tecknades ett nytt bilersättningsavtal och avtal om två nya anställningsformer: profilpraktikanställning och aspirantanställning. Nu pågår arbetet med att sammanställa boken Svenska kyrkans avtal 23. Boken trycks och skickas ut till församlingarna under eller strax efter sommaren.

En förändring jämfört med tidigare år är att det inte kommer att vara möjligt att köpa ytterligare exemplar av boken. Den försäljningen är kostsam att administrera och därför kommer i stället fler exemplar att skickas ut till de större arbetsgivarna. Såväl boken som enstaka avtal kommer också att finnas för nedladdning kostnadsfritt från Skao:s webbplats.

Webbplatser och utbildningar uppdateras

Arbetet med att uppdatera Skao:s webbplats och webbhandboken Vera pågår och är inom kort helt slutfört.

Skao:s utbildningar uppdateras innan nästa utbildningstillfälle. E-utbildningen Så här fyller du i anställningsavtalet har uppdaterats med nya mallar för anställningsavtal och den uppdaterade versionen av Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan publiceras under juni.

Rekordmånga deltagare på informationsträffar om avtalet

Skao anordnade åtta partsgemensamma informationsträffar tillsammans med arbetstagarorganisationerna, tre digitala och fem på plats i Stockholm, Gävle, Göteborg, Linköping och Lund. För att möta den stora efterfrågan på digitala informationsmöten anordnade Skao även ytterligare fyra informationstillfällen.

Totalt anmälde sig över 900 personer till någon informationsträffarna. Ett varmt tack till alla som deltog för visat intresse och givande diskussioner och frågor!

Enkätundersökning om avtalsrörelsen

Inom kort kommer Skao att skicka ut en enkät om avtalsrörelsen. Vi vill lyssna in hur medlemmarna upplevt årets avtalsrörelse och kollektivavtal för att få vägledning i det framtida arbetet. Enkäten skickas kyrkorådsordförande, kyrkoherdar, kanslichefer och personer med HR-ansvar.

Vi hoppas på ett högt deltagande för att få ett så heltäckande underlag som möjligt. Den som svarar på enkäten före den 27 juni, är med i en utlottning av en valfri endagsutbildning.

Vi fortsätter i höst!

I höst fortsätter samtalen om lön och andra arbetsgivarfrågor i Skao:s medlemsaktiviteter, utbildningar och på andra sätt. Om du har några frågor är du som vanligt välkommen att höra av dig till de regionala förhandlarna/rådgivarna.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera