Bli certifierad pannoperatör! Uppfyll lagkraven!

Nyhet Publicerad Ändrad

Anmälan till utbildningen har förlängt datum, senast 14 mars!

Krav på certifiering av operatörer av pannor infördes i föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. Detta krav omfattar även pannoperatörer i Svenska kyrkans krematorier.

Alla som deltar i övervakning av pannan behöver inte vara certifierade, men som arbetsgivare ska man genom sina rutiner säkerställa att minst en som deltar i övervakningen är certifierad. För att verksamheten ska kunna fungera under exempelvis semestrar och jourtid, kan det innebära att alla behöver certifieras som arbetar som pannoperatörer.

Kravet på certifiering gäller från och med den 1 december 2022.

Vad händer om det nya lagkravet inte uppfylls? Om certifiering saknas?!

Övervakningen kommer inte att bli godkänd vid den återkommande kontrollen. Arbetsgivaren riskerar sanktionsavgift (förläggande om vite) och driftsförbud av pannan om man överträder bestämmelserna.

Det är Arbetsmiljöverket som fattar beslut om ovanstående, om arbetsgivaren inte kan visa att man har certifierade pannoperatörer på plats.

Läs mer om utbildningen här! Anmäl dig senast den 14 mars!

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera