Birgitta Ödmark ny VD för arbetsgivarorganisationen

Nyhet Publicerad

I slutet av augusti tillträder Birgitta Ödmark som ny VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Hon kommer närmast från uppdraget som stiftsdirektor för Stockholms stift: -        Jag trivs med att gå in i specialistorganisationer med hög kompetens.

Birgitta Ödmark, arbetsgivarorganisationens nya VD, är utbildad jurist från Uppsala universitet. Hon har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt Svenska kyrkan.

-Under dessa år har utvecklingen inom kyrkan varit enorm, säger hon, med ständigt nya frågor att ta tag i.

 

Foto: Mårten Gudmunds

Direkt efter avslutad utbildning 1989 började hon som stiftsnotarie vid Uppsala domkapitel. Relativt omgående övergick hon till att som sekreterare och föredragande i egendomsnämnden ansvara för nämndens förvaltnings- och verksamhetsområde av prästlönetillgångarna; Svenska kyrkans jord, skog och kapital.

Ett par år senare utnämndes Birgitta Ödmark till t.f. stiftsdirektor och chef för förvaltningsavdelningen.

 

Sedan 2003 har Birgitta Ödmark arbetat som stiftsdirektor och chef för förvaltningsavdelningen vid Stockholms stift – ett uppdrag med drygt tjugo direkt underställda medarbetare. Där har hon bland annat lett stiftets målstyrningsarbete och haft slutansvar för ekonomisk förvaltning och personaladministration.

-Att arbeta på ett kansli med en styrelse av förtroendevalda är oerhört stimulerande och utvecklande. Det finns en dynamik i dessa roller. Vi delar ansvar och frågorna på dagordningen bereds ur många olika perspektiv.

-Från stiftsperspektiv har jag med egna ögon sett den utveckling som arbetsgivarorganisationen genomgått under Helen Källholms ledning. Nu ser jag fram emot att fortsätta detta arbete till nytta för Svenska kyrkans församlingar, säger Birgitta Ödmark.