Bilersättningen justeras årligen

Nyhet Publicerad

I det nya bilersättningsavtalet BIL 23 kommer ersättningen att justeras årligen baserat på de aktuella bränslepriserna

Parterna har tecknat ett nytt bilersättningsavtal, BIL 23. Bilersättningen är 4,30 kr/km till och med den 31 december 2023. Därefter kommer ersättningen att justeras centralt baserat på de aktuella bränslepriserna. Sådan justering görs varje år.

I BIL 23 anges att ersättning utbetalas per kilometer, men efter överenskommelse kan den även betalas ut som fast kontant ersättning eller som fast kontant ersättning och en rörlig ersättning per kilometer med så kallad skattefri del.

Bilen ska vara försäkrad

Arbetstagaren är skyldig att se till att bilen är försäkrad. Arbetsgivaren betalar eventuell självrisk för vagnskada och utlägg för parkering och trängselavgifter.

Skriv in användande av egen bil i anställningsavtalet

Om det krävs egen bil i tjänsten, ska det framgå av anställningsavtalet. Avtalet BIL 23 gäller dock även vid tillfälligt nyttjande av egen bil, om inget annat överenskommits.

Du kan läsa BIL 23 här

 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera