Befattning och arbetsuppgifter avgör avtalsområde

Nyhet Publicerad

För vissa befattningar och arbetsuppgifter behöver tillhörigheten till avtalsområde redas ut av Kommunal och Vision lokalt. Beslutet ska vara kopplat till befattningen och arbetsuppgifterna, inte till medlemskap i arbetstagarorganisation.

Svenska kyrkan ska numera hantera kollektivavtalen enligt den traditionella uppdelningen i två avtalsområden (arbetare/tjänstemän). I de flesta fall är detta helt oproblematiskt, men vissa befattningar och arbetsuppgifter behöver stämmas av med Kommunal och Vision lokalt. Vilket avtalsområde befattningen och arbetsuppgifterna ska hänföras till beror på vilken bedömning de lokala representanterna för Kommunal och Vision gör.

Som arbetsgivare kan du inte påverka Kommunals och Visions bedömning, men du ska ställa vissa krav på det besked som du får av dem:

  • Beslutet om avtalsområde ska vara kopplat till befattningen och arbetsuppgifterna.
  • Medlemskap i en arbetstagarorganisation är inte relevant för vilket avtalsområde arbetstagaren tillhör. En arbetstagare kan inte ”byta avtalsområde” genom att byta facklig tillhörighet och du som arbetsgivare ska inte behöva fråga arbetstagarna  om medlemskap när det gäller frågan om avtalsområde. Däremot blir naturligtvis medlemskapet senare betydelsefullt när löneökningsutrymmet för de olika arbetstagarorganisationerna ska fastställas och fördelas.  
  • Eventuella frågor från andra arbetstagarorganisationer rörande avtalsområde ska klaras ut av Kommunal och Vision. Det är enbart med Kommunal och Vision du som arbetsgivare diskuterar frågan om avtalsområde.
  • Den BKSK-kod som används för att precisera en viss befattning kan utgöra ett stöd för att bestämma arbetstagarens avtalsområde, men det är ytterst innehållet i arbetsuppgifterna som avgör, inte koden i sig. Det är alltså inte möjligt att ändra avtalsområde för arbetstagaren genom att byta BKSK-kod.

Skao och de centrala arbetstagarorganisationerna bistår vid behov med så kallad central konsultation. Kontakta din regionala förhandlare/rådgivare om det uppstår problem i hanteringen.

Vi har tidigare informerat om den metod du som arbetsgivare kan använda för att hantera frågan om avtalsområde inför årets lönerevision. Du kan läsa mer om avtalsområden och ta del av den partsgemensamma vägledningen på webbsidan Avtalsområden arbetare/tjänstemän.

 

 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera