Foto: Anton Ivanov

Om den viktiga balansen mellan krav och resurser

Nyhet Publicerad

Viktigt ämne som belyses ur olika aspekter vid både Kyrkoherde- och Ordförandeforum i november.