Avvakta med löneöversynen tills nytt avtal har tecknats

Nyhet Publicerad

Den 28 december 2021 sade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation upp omställningsavtalet. Samtidigt sades även Svenska kyrkans avtal upp. Eftersom Svenska kyrkans löneavtal ingår i Svenska kyrkans avtal, innebär det att inte finns något aktuellt löneutrymme för 2022 och att inga kontakter med arbetstagarorganisationerna ska tas angående löneprocessen förrän ett nytt avtal har tecknats.  

Den arbetsgivare som vill, kan förbereda löneprocessen för att vara redo att slutföra den så snart ett nytt löneavtal har tecknats. Det går givetvis bra att hålla lönesamtal med medarbetarna, men observera att det inte finns något löneutrymme att fördela. Ni kan därför inte genomföra lönesättande samtal eller förhandling. Ni ska inte heller kalla arbetstagarorganisationerna till överläggning förrän ett nytt avtal har tecknats.  

Det går också bra att vänta med förberedelserna till dess att ett nytt löneavtal är på plats. 

Det är viktigt att avvakta med att diskutera löneutrymme och att tala med arbetstagarorganisationerna, eftersom ni annars riskerar att väcka förväntningar som hamnar i konflikt med framtida centrala kollektivavtal.  

Om du har frågor om löneprocessen 2022 är du varmt välkommen att kontakta arbetsgivarorganisationens regionala förhandlare/rådgivare.  

Arbetet med nytt omställningsavtal och anpassningar till LAS-överenskommelsen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sade tisdagen den 28 december 2021 upp Svenska kyrkans omställningsavtal. Målet är att kunna teckna ett nytt, anpassat omställningsavtal innan den så kallade LAS-överenskommelsens lagändringar träder i kraft under 2022, för att säkerställa att Svenska kyrkans arbetsgivare och arbetstagare får lika goda förutsättningar vid omställning som övriga arbetsmarknaden.  

Även Svenska kyrkans avtal 20 har sagts upp, eftersom vissa anpassningar av de allmänna bestämmelserna behöver göras i samband med att omställningsavtalet förändras. I Svenska kyrkans avtal 20 ingår även löneavtalen, särskilda bestämmelser och protokollsanteckningar.  

Parterna kom i avtalsrörelsen 2020 överens om att en partsgemensam arbetsgrupp skulle ta fram ett nytt förslag till omställningsavtal under 2021. Avtalet tecknades också med en ömsesidig uppsägningsmöjlighet senast den 31 december 2021 om inte arbetsgruppen enats om ett förslag till förändringar innan dess.  

Eftersom parterna inte har kunnat enas om något förslag till omställningsavtal, trots omfattande diskussioner, sade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation upp avtalen i linje med den partsgemensamma överenskommelsen. Arbetsgivarorganisationen föreslog arbetstagarorganisationerna att skjuta fram möjligheten att säga upp Svenska kyrkans avtal till den 28 februari 2022 för att ge tid till ytterligare diskussioner, men en sådan överenskommelse kunde inte träffas.  

Svenska kyrkans avtal 20 upphör att gälla den 31 mars 2022. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har erbjudit arbetstagarorganisationerna att förlänga avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid efter detta datum. Svenska kyrkans omställningsavtal upphör att gälla den 30 juni 2022.  

Förändringarna i arbetsrätten har diskuterats i många år. Med utgångspunkt i den så kallade LAS-överenskommelsen sker nu förändringar på hela arbetsmarknaden i såväl lagar som kollektivavtal. De övergripande överenskommelserna har dock gjorts med näringslivet i fokus. Svenska kyrkan har en särskild verksamhet och egna kollektivavtal, som till vissa delar skiljer sig från övriga arbetsmarknaden. Det är därför avgörande för såväl arbetsgivare som arbetstagare i Svenska kyrkan att kollektivavtalen anpassas på ett genomtänkt sätt.  

Arbetsgivarorganisationens mål är att, innan avtalen löper ut, teckna nya avtal som är trygga, rättssäkra och kostnadseffektiva för såväl arbetsgivare som arbetstagare.        

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera