Avtalsrörelsen flyttas fram till i höst

Nyhet Publicerad

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen fram till i höst. Svenska kyrkans avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.

Parterna som förhandlar om avtalen för den exportberoende industrin har kommit överens om att förlänga industrins avtal till och med den 31 oktober 2020 med anledning av den pågående corona-pandemin. LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt uppmanat parterna på övriga arbetsmarknaden att också skjuta upp sina avtalsrörelser.

Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vision, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Kyrkans Akademikerförbund om att förlänga Svenska kyrkans avtal 17 till samma datum, den 31 oktober 2020. Parterna har för avsikt att återuppta förhandlingarna efter augusti 2020. Målet är att ha ett nytt avtal klart så snart som möjligt efter att industrins parter har satt det så kallade ”märket” för löneökningsutrymmet.

Träffade lokala kollektivavtal löper på som vanligt under tiden kollektivavtalen är prolongerade.

Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras innan avtalsförhandlingarna avslutats

Eftersom avtalsförhandlingarna fortfarande pågår, även om de tillfälligtvis är vilande, är det inte nu möjligt för någon arbetsgivare att genomföra lokala löneförhandlingar för 2020. Först när ett nytt centralt löneavtal har tecknats och det finns en ny nivå för löneöversynen är så möjligt.

Det går däremot bra att förbereda de nya lönerna genom att utföra alla andra delar av löneprocessen fram till löneförhandlingen eller det lönesättande samtalet.

Så snart Svenska kyrkans löneavtal 2020 är klart, kan lokala löneförhandlingar genomföras.

Läs gärna mer om löneprocessen i Svenska kyrkans löneavtal i webbhandboken Vera eller i den partsgemensamma broschyren Löneprocessen inom Svenska kyrkan.