Avtalsrörelsen fortsätter

Nyhet Publicerad

I våras kom parterna överens om att skjuta upp avtalsrörelsen och förlänga Svenska kyrkans avtal till den 31 oktober med anledning av corona-pandemin. Om inget nytt avtal har tecknats innan dess, förlängs avtalet vidare med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.  

Förhandlingarna återupptogs efter sommaren och diskussionerna har fortsatt under hösten. Industrins parter har ännu inte kommit överens om avtalsperiod och lönenivå, det så kallade ”märket”. Avtalsrörelsen inom Svenska kyrkan inväntar industrin och förhandlingarna kommer därför att fortsätta även in i november. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetar för att teckna ett nytt avtal för Svenska kyrkan så snart som möjligt.  

Information om avtalsrörelsen publiceras löpande på Svenska kyrkans intranät och i e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.