Avtalsrörelsen 2020 återupptas

Nyhet Publicerad

Våren 2020 kom parterna överens om att flytta fram avtalsrörelsen till hösten, med anledning av corona-pandemin. Avtalen förlängdes därför till den 31 oktober med målet att ha ett nytt avtal klart så snart som möjligt efter att industrins parter har satt det så kallade ”märket” för löneökningsutrymmet.  

Nu har förhandlingarna för Svenska kyrkans avtal återupptagits. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation träffade idag den 4 september arbetstagarorganisationerna i ett digitalt möte. Höstens förhandlingar kommer i första hand att genomföras med digitala möten, vid behov kompletterat med fysiska möten i den mån de kan genomföras på ett säkert sätt.  

Information om avtalsrörelsen publiceras löpande på arbetsgivarorganisationens intranätsplats och i nyhetsbrevet Observera arbetsgivare.  

Som vi tidigare informerat om är det just nu inte möjligt att genomföra lönesättande samtal eller förhandla lön för år 2020. Träffade lokala kollektivavtal löper på som vanligt under tiden kollektivavtalen är prolongerade.