Avtalsrörelsen 2017 avslutad

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kyrkans Akademikerförbund för Svenska kyrkan. Därmed har avtal för 2017 tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer och Svenska kyrkans avtal 17 är komplett.

Läs mer om avtalet med Kyrkans Akademikerförbund här

Läs mer om överenskommelsen med Vision om arbetstidsregler för präster och ersättning för kyrkoherdevikariat. Överenskommelsen är likalydande som i avtalet med Kyrkans Akademikerförbund.

Nu kan löneöversyn genomföras för samtliga medarbetare i Svenska kyrkan.