Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Avtalsrörelsen 2017 avslutad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kyrkans Akademikerförbund för Svenska kyrkan. Därmed har avtal för 2017 tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer och Svenska kyrkans avtal 17 är komplett.

Läs mer om avtalet med Kyrkans Akademikerförbund här

Läs mer om överenskommelsen med Vision om arbetstidsregler för präster och ersättning för kyrkoherdevikariat. Överenskommelsen är likalydande som i avtalet med Kyrkans Akademikerförbund.

Nu kan löneöversyn genomföras för samtliga medarbetare i Svenska kyrkan.