Avtalsböcker i olika färger i en hög.
Foto: Magnus Aronson

Avtalsförhandlingarna fortsätter i väntan på industrins ”märke”

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans lönenivåer följer industriavtalet, som i år riskerar att dröja med anledning av det osäkra ekonomiska läget. Svenska kyrkans avtal gäller tills vidare medan förhandlingarna fortsätter.

I väntan på att parterna inom den exportberoende industrin ska sätta det så kallade ”märket” för löneökningarna, förhandlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om många andra viktiga frågor om villkoren för Svenska kyrkans arbetsgivare och arbetstagare.

Ett exempel på frågor som diskuteras är Skao:s förslag att införa två olika former av praktikanställningar: aspirantanställning för den som vill prova på att arbeta i Svenska kyrkan under handledning och profilpraktikantanställning för blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster som gör sin praktik inför det pastoralteologiska utbildningsåret. Lika villkor för alla studenter över hela landet gör utbildningsvägen till Svenska kyrkans profilyrken tydligare och tryggare.

Syftet är att kollektivavtalen ska vara ett stöd i arbetet med att rusta Svenska kyrkan för framtiden.  

Risk för förseningar om industriavtalet dröjer

Svenska kyrkan följer industriavtalet och kommer därför inte att avsluta förhandlingarna förrän den exportberoende industrins lönenivåer är klara. Det nuvarande industriavtalet går ut på fredag den 31 mars, men förutsättningarna är ovanligt svåra i år och det finns därför risk att förhandlingarna pågår in i det sista.

Svenska kyrkans parter är överens om att förlänga Svenska kyrkans avtal tills vidare med sju dagars ömsesidig uppsägningstid, för att för att få den tid som behövs för att avsluta förhandlingarna.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera