Avtal om korttidsarbete klart – men kraven för statligt stöd kan vara svåra att uppfylla

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat ett centralt kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna om korttidsarbete för Svenska kyrkan.

Grundförutsättningen för att få statligt stöd för korttidsarbete är dock att verksamheten har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen. Det är alltså den ekonomiska situationen som är avgörande, inte om arbetsuppgifterna har minskat eller förändrats. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. En församling eller ett pastorat har i allmänhet den största delen av sina intäkter genom kyrkoavgift, begravningsavgift och finansiella intäkter. Dessa påverkas inte på kort sikt av den pågående coronakrisen.

Tillväxtverket beslutar om korttidsarbete

­Det är alltid Tillväxtverket som beslutar om statligt stöd till korttidsarbete kan utgå eller inte. Tillväxtverkets webbtest ger en snabb uppfattning om möjligheterna att få stöd för en verksamhet.

Det är idag inte känt hur Tillväxtverket kommer att tolka reglerna för stöd till korttidsarbete till trossamfund. Besked om detta förväntas enligt uppgift inom kort från Tillväxtverket.

Stiftsgårdar, butiker, fastighetsbolag och liknande verksamhet kan troligen få stöd till korttidsarbete om de uppfyller Tillväxtverkets krav.

Kontakta arbetsgivarorganisationen först

Ett lokalt kollektivavtal måste tecknas innan det möjligt att ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tagit fram en mall för lokalt kollektivavtal om korttidsarbete, men arbetsgivare som är intresserade av korttidsarbete bör alltid först kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för rådgivning.

Läs mer om kraven för korttidsarbete och andra lösningar för arbetsgivare att hantera den förändrade verksamheten