Avtal om avgångsbidrag för arbetare

Nyhet Publicerad Ändrad

I och med de två avtalsområdena för arbetare respektive tjänstemän, ersätts omställningsavtalets avgångsersättning (AGE) med avgångsbidrag (AGB) för arbetare. Skao har nu tecknat avtal med Kommunal om AGB.

Svenska kyrkans har numera två separata avtalsområden för arbetare respektive tjänstemän. Det får flera olika konsekvenser för hur avtalen tillämpas. En förändring påverkar § 25 i omställningsavtalet, där avgångsersättningen (AGE) fortsättningsvis endast gäller för tjänstemän, medan arbetare i stället får avgångsbidrag (AGB) vid en uppsägning på grund av arbetsbrist eller ohälsa.

Nu har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknat ett avtal med Kommunal om Svenska kyrkans avgångsbidrag för arbetare. AGB betalas ut enligt en tariff, där ålder och eventuell deltid påverkar beloppet.

AGB baseras på konsumentprisindex och löneutvecklingen i de centrala kollektivavtalen. Det utbetalas som ett engångsbelopp.

Mer information om AGB kommer inom kort.