AV:s arbete med nya, färre AFS:ar – viktiga datum att notera

Nyhet Publicerad Ändrad

Arbetsmiljöverket har arbetat med att inordna sina 67 föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur med 15 häften. De nya föreskrifterna och allmänna råden finns tillgängliga i digital form på www.av.se från måndag 16 oktober 2023. De träder i kraft 1 januari 2025.

Flera nyheter med de nya AFS:arna

  • I den digitala plattformen utgår strukturen från vilken roll (ansvarssubjekt) besökaren har, detta för att det ska bli tydligare vilka regler som gäller för vem. Det kommer finnas 25 olika roller – en av de vanligaste är rollen arbetsgivare.
  • Det ska också bli lättare att hitta stödmaterial och att spara länkar.
  • De allmänna råden i föreskrifterna, som inte är juridiskt bindande, blir färre och placeras i anslutning till aktuell paragraf. En del av råden kommer istället att finnas som stöd och vägledande material på www.av.se.
  • Antalet definitioner ökar för att göra föreskrifterna enklare och mer begripliga.
  • En parallelluppställning visar hur de 36 EU-direktiv som Arbetsmiljöverket är skyldig att införa i sina regler är införda i AFS-arna.

Vattenstämpel signalerar att reglerna ännu inte gäller

De nya reglerna, som alltså träder i kraft 1 januari 2025, kommer fram till dess att ha vattenstämpel för att inte förvirra besökaren på webbplatsen. När de träder i kraft försvinner den märkningen.

Vilken praktisk nytta får detta för dig som arbetsgivare?

Regelverket får en tydligare koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ska därmed underlätta för dig som arbetsgivare att identifiera och undersöka arbetsmiljöriskerna i din egen verksamhet för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder.

Har du som arbetsgivare dokumenterade rutiner behöver hänvisningar till paragrafer och föreskrifter uppdateras. Samma sak gäller eventuellt stöd- och vägledningsmaterial, checklistor med mera.

Informationswebbinarium 9 november

Arbetsmiljöverket genomför ett webbinarium för dig som vill veta mer om förändringarna. Länk till till sida och till anmälan till webbinariet.

Under 2024 kommer Skao att anordna bland annat informationsträffar inför att de nya föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2025.  

Mer information om regelförnyelsen finns hos Arbetsmiljöverket