Arbetsrätt och omställning förändras i höst

Nyhet Publicerad

Arbetsrätten reformeras och nya stöd för omställning, studier och kompetensutveckling införs. Majoriteten av lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Under 2022 kommer flera stora förändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Regeringen lämnade den 22 mars 2022 fram propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden till riksdagen för beslut.

En viktig del av förändringarna är det nya omställningsstudiestödet och det nya grundläggande omställnings- och kompetensstödet. Arbetsrätten reformeras också, vilket bland annat innebär att reglerna för uppsägningar och turordning förändras, att heltid blir huvudregel, att allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning och att inhyrda arbetstagare får ökad möjlighet till anställning.

Majoriteten av lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer att återkomma med mer information om vad förändringarna innebär när riksdagen har fattat beslutet och de pågående förhandlingarna om Svenska kyrkans omställningsvillkor är avslutade. Du kan dock redan nu läsa en sammanställning av de viktigaste arbetsrättsliga förändringarna i webbhandboken Vera

Regeringen har också publicerat en samlingssida med information om förslagets olika delar.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera