Arbetsivarorganisationens verksamhetsberättelse 2018

Nyhet Publicerad

Arbetsgivarorganisationens verksamhetsberättelse 2018 är under distribution. Önskar du ett eget exemplar? Mejla namn och adress till undertecknad,  lotta.person@svenskakyrkan.se, så ordnar jag det. God läsning!