Arbetsgivarorganisationens nya styrelse

Nyhet Publicerad

Följande personer har valts till ledamöter i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations styrelse vid fullmäktige 8 november 2018: 

Birgitta Wrede, nyval, Strängnäs stift

Peter Bernövall, omval, Västerås stift

Bengt Kihlström, nyval, Karlstads stift

Stig Göran Fransson, omval, Växjö stift

Stefan Jonäng, omval, Uppsala stift

Kai Bengtsson, omval, Göteborgs stift

Jösta Claeson, omval, Stockholms stift

Tommy Eriksson, omval, Härnösands stift

Ann-Marie Hansson, omval, Lunds stift

Titti Ådén, nyval, Luleå stift

Christina Eriksson, nyval, Västerås stift