Arbetsgivare med ansvar för begravningsverksamhet - lär er mer om TCYK:s yrkesbevis inom gröna jobb.

Nyhet Publicerad

Konferens i Göteborg 24 november

Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitte, TCYK, kvalitetssäkrar yrkeskompetens inom gröna jobb.

Konferensen vill ge deltagarna nya verktyg som utvecklar arbetet med kompetensutveckling.

Foto: TCYK

Arbetsgivarorganisationen utgör en av organisationerna bakom de utarbetade kompetenskraven - ett led i arbetet med att stärka möjligheterna till fortbildning av personal som kan vara aktuell att anställa inom begravningsverksamheten - en verksamhet som redan nu och även  kommande år har att hantera omfattande pensionsavgångar.

Läs mer och anmäl dig här, eller anmäl dig direkt via QR-koden i bilden intill.