Anmäl ombud och ersättare till arbetsgivarkonferensen senast den 10 januari 2022

Nyhet Publicerad

Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska, i sin funktion som arbetsgivare, anmäla ombud och ersättare till arbetsgivarorganisationens arbetsgivarkonferenser. Detta ska ske på hösten efter ett kyrkoval.  

Sista dag att anmäla ombud och ersättare till 2022 års arbetsgivarkonferenser är den 10 januari 2022. Information om val av ombud och ersättare samt hur dessa ska anmälas har skickats ut till alla medlemsorganisationers officiella e-postadresser.  

Datum och plats för arbetsgivarkonferenserna 2022 finns här. Konferenserna utgör stiftsvisa formella, stadgeenliga forum vars främsta syfte är att välja ombud och ersättare till arbetsgivarorganisationens fullmäktige.

Observera att endast valda ombud eller tjänstgörande ersättare kan delta i arbetsgivarkonferenserna. Andra arbetsgivarrepresentanter är varmt välkomna till arbetsgivarorganisationens övriga medlemsaktiviteter, såsom kyrkoherdeträffar, ordförandeträffar, HR-forum med mera. 

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera