Afa försäkring ger rehabiliteringsstöd

Nyhet Publicerad

Arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan, via AGS-KL,  få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär. Gratis webbinarium 16 november!

Hällefors kommun har integrerat rehabiliteringsstödet i sin verksamhet. Afa försäkring har intervjuat Hällefors kommun om hur de använder sig av stödet. Länk till intervjun med Hällefors kommun.

Informationswebbinarium 16 november

Den 16 november kl. 13-14 arrangerar Afa och Försäkringskassan ett informationstillfälle om rehabiliteringsstöden. På denna träff får du som arbetsgivare veta mer om rehabiliteringsstöden från Försäkrings­kassan och Afa Försäkring: vad stöden ersätter samt hur de kompletterar varandra. Stöden kan bland annat ersätta tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro hos anställda.Läs mer och anmäl dig här

Faktaruta:Det här är AGS-KL

Genom kollektivavtal omfattas anställda inom Svenska kyrkan av försäkringar vid sjukdom (AGS-KL) och arbetsskada (TFA-KL). AGS-KL är en sjukförsäkring som förutom Svenska kyrkan tecknas av arbetsgivare inom kommun, region och vissa kommunala bolag. Som kollektivavtalad försäkring kompletterar den ersättningen från Försäkringskassan. 

Läs mer om AGS-KL och andra kollektivavtalade försäkringar

Länk till intervju med handläggare Emma Aronson om möjligheterna för arbetsgivare inom Svenska kyrkan att använda sig av de möjligheter som AGS-KL erbjuder