Två aktuella punkter på HR-forum 28/4: Årets avtalsrörelse samt AV:s rapport om kränkande särbehandling

Nyhet Publicerad

HR-forum har två teman den 28 april:

1. Nyheter från årets avtalsrörelse. Sten Lycke, biträdande förhandlingschef redogör kort för avtalsförhandlingarna 2023 och berättar kortfattat om de nyheter som parterna enats om.

2. Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport i trossamfund avseende kränkande särbehandling. Sara Strandberg, arbetsmiljöspecialist berättar vad rapporten visar och vad som blir viktigt att arbeta med.

Läs mer och anmäl dig idag!