Efterfrågade ledarutvecklingsprogrammet "Att leda sig själv och andra", startar i januari 2024! Boka din plats idag!

Nyhet Publicerad Ändrad

Ledarutvecklingsprogrammet ”Att leda sig själv och andra” med fokus på den personliga utvecklingen är för dig som är chef och arbetsledare med personalansvar.

Att vara chef i Svenska kyrkan innebär både stimulans, meningsfullhet och utmaningar. Utvecklingsprogrammet ger dig möjlighet att som chef få djupare insikter i hur du påverkar och påverkas av andra, hur du kan använda dina insikter om detta till att bli säkrare, stabilare och tryggare i din roll som chef och ledare.

”Att leda sig själv och andra” genomförs under 2024 i sammanlagt 15 dagar fördelat på fem träffar. Datumen är modul 1: 24-26 januari 2024, modul 2: 28 februari-1 mars 2024, modul 3: 17-18 april 2024, modul 4: 29-31 maj 2024, modul 5: 28-30 augusti 2024! Begränsat antal platser! Boka din plats redan idag!